Domů Domů Služby Novinky Akce Kontakt Odkazy

 

Výzdoba paní Nýdrlové Lukáš Brož Pan Vágenknecht Přípitek Šperky paní Bumbové Paní Kuříková s dcerou

Předvánoční posezení

Počasí 9. prosince 2006 vůbec nepřipomínalo blížící se svátky, přesto jsme se opět po roce sešly v prostorách DDM v Nové Pace. Tentokrát nás hned u vchodu uvítal pan Kuřík s přípitkem a s malou ukázkou vín a jiných dobrot, které nabízí ve své prodejně. O výzdobu se tradičně postarala paní Nýdrlová. Její adventní věnce a svícny jsou opravdu krásné. Vedle toho jsme mohly obdivovat i ukázku stříbrných šperků pani Bumbové. Do historie Nové Paky nás zavedl svým vyprávěním bývalý kronikář města pan Vágenknecht a po krátké přestávce jsme se přenesly do Jižní Ameriky. Lukáš Brož se podělil o své zážitky z pětiměsíčního pobytu v Argentině, Bolívii a Chile a promítnul mnoho krásných a zajímavých fotografií. Vánočními koledami nás na začátku a na konci potěšila paní Kuříková s dcerou.