Domů Domů Služby Novinky Akce Kontakt Odkazy

Povídání o Aljašce pana Gaudla Účastnice Šperky slečny Müllerové Slečny Kuříkovy Vánoční výzdoba Šťastné výherkyně

Předvánoční posezení

V DDM v Nové Pace jsme se opět sešly 8. prosince. O hudbu se postaraly sestry Kuříkovy, vánoční výzdobu vystavovala a prodávala paní Nýdrlová. Ze Žacléře přijela představit vlastnoručně vyrobené šperky slečna Müllerová. Zajímavou přednášku o cestování po Aljašce s promítáním fotografií si připravil pan Gaudl. Odpolední posezení ukončilo losování cen a předání vybraných peněz paní Novákové na podporu činnosti DDM.